Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Analýzy a dokumenty Zprávy o realizaci a implementaci RIS3

Zprávy o realizaci a implementaci RIS3

Štítky

Zpráva

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2022-2023

Zpráva popisuje průběh implementace Národní RIS3 strategie v průběhu roku 2022 s přesahem do roku 2023. Reflektuje všechny aktivity a proběhlá jednání se všemi zainteresovanými subjekty (inovační platformy, řídící orgány operačních a národních programů podpory, krajské týmy RIS3, instituce EK apod.).

V analytické části zprávy jsou zpracovány, vizualizovány a okomentovány datové výstupy zahrnující monitoring kontextových ukazatelů/indikátorů a dále okomentovány datové výstupy z projektů s vazbou na Národní RIS3 strategii realizované během období od ledna 2015 do prosince 2021. Data z operačních programů získaná k 31. 12. 2021 lze považovat za finální data sloužící k analýze podpory Národní RIS3 strategie v programovém období 2014-2020. Vzhledem ke skutečnosti, že první relevantní projektová data s potřebnou výpovědní hodnotou budou pro programové období 2021-2027 k dispozici nejdříve v polovině roku 2023, je analytická část zprávy zaměřena zejména na rozbor vybraných kontextových indikátorů sloužících pro potřeby monitoringu a průběžného vyhodnocování dopadů Národní RIS3 strategie. Dále je doplněna o přehledy nejvýznamnějších finančních a věcných ukazatelů Národní RIS3 strategie za období 2015-2021.

Závěrečná část zprávy přináší seznam aktivit plánovaných do konce roku 2023.

 

Archiv zpráv

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2021-2022

ZoRaI 21-22

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2020-2021

ZoRaI 20-21

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2019-2020

ZoRaI 19-20

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2018-2019

ZoRaI 18-19

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2017-2018

ZoRaI 17-18

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2015-2017

ZoRaI 15-17

Sdílejte na sociálních sítích