Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Projekty

Projekty

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934
Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd České republiky
Doba trvání projektu: 1.3.2020 – 31.12.2022
Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více na: Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Projekt Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+

Název projektu: Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+ - realizace ukončena k 31.12.2020.
Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000166
Příjemce projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doba trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Projekt je podpořen z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Technická pomoc.
Více na: Projekt Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+