Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Monitoring

Monitoring

Štítky

monitoring

Monitoring RIS3 strategie

Lze identifikovat tři hlavní účely monitorovacího systému RIS3 strategie:

  • sledovat aktuální procesy transformace a odpovídajícím způsobem o nich informovat zodpovědné činitele;
  • budovat a posilovat důvěru a spolupráci mezi stranami zúčastněnými na procesu transformace;
  • pomáhat při zajištění odpovědnosti při tvorbě politik.

Monitorovací systém slouží k těmto účelům prostřednictvím tří klíčových funkcí:

  • shromažďování informací a jejich zpřístupnění osobám s rozhodovací pravomocí;
  • vyjasnění účelu a fungování strategie a její srozumitelnost pro širší veřejnost;
  • podpora konstruktivního zapojení zúčastněných stran prostřednictvím transparentní komunikace.

Monitoring Národní RIS3 strategie je v souladu s požadavky EK na nastavení systému monitorování RIS3. Nastavení monitorování „zdola“ (projekty v programech ESIF, rezortních programech a národních programech TA ČR) odpovídá základnímu požadavku na spolehlivost, proveditelnost a efektivitu nákladů daného systému. Zaměřuje se zejména na čerpání prostředků u realizovaných intervencí v členění podle horizontálních a vertikálních cílů strategie a naplňování indikátorů strategie v členění podle strategických a specifických cílů strategie.

Monitoring krajských RIS3 strategií je v kompetenci jednotlivých regionů. Kraje pro potřeby národní úrovně vyplňují krajské karty, ve kterých jsou zachyceny aktivity VaVaI v jednotlivých krajích – P2 Krajské karty. Na národní úrovni je krajům také poskytována metodická podpora a v rámci monitoringu národních kontextových indikátorů je zahrnuta i úroveň NUTS 3. Český statistický úřad (ČSÚ) pro potřeby RIS3 strategie zpracoval dostupná data ze statistik výzkumu, technologií a inovací v regionálním členění. Tato kontextová data mohou být využita například při zpracování či aktualizaci krajských RIS3 strategií - Krajský monitoring RIS3. Ve spolupráci s agenturami Czechinvest (Mapování inovačních ekosystémů) a TA ČR (Mapování inovačních kapacit - INKA) jsou získávána data z mapování krajských inovačních ekosystémů.

Pro monitorování věcných dopadů vize RIS3 a strategických cílů RIS3 jsou používány kontextové indikátory (DATASET 3.1 a). Pro monitorování výsledků a výstupů specifických cílů RIS3 jsou používány projektové indikátory (DATASET 3.1 b). 

Monitoring RIS3 strategie je nastaven tak, že kromě výše uvedených věcných indikátorů zahrnuje také PROJEKTOVÉ DATASETY pro operační a národní programy podpory, které umožňují u všech jednotlivých projektů s vazbou na RIS3 strategii identifikovat zdroje a rozsah finanční podpory.

Každoroční pokrok RIS3 strategie je monitorován a výstupy/výsledky z realizace RIS3 strategie jsou zveřejňovány ve Zprávách o realizaci a implementaci RIS3.

  Odborný garant monitoringu Národní RIS3 strategie: Jan Bilík, MPO ČR, bilik@mpo.cz