Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Analýzy Základní dokumenty

Základní dokumenty

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027 (Národní RIS3 strategie) zajišťuje efektivní zacílení prostředků především z evropských, národních a územních rozpočtů na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Podpora je směřována do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích.  Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity. Současně jsou řešeny slabiny inovačního systému, které představují bariéry pro rozvíjení inovačního prostředí jako celku.

 

Hlavní dokument 2021

Národní RIS3 strategie pro období 2021-2027 byla schválena Vládou ČR dne 25. ledna 2021

 

Přílohy RIS3 strategie:

Verze 1

schválena Vládou ČR dne 25. ledna 2021

 

Verze 2

Aktualizace Příloh Národní RIS3 strategie na verzi 2 byla schválena a vydána opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 15/2021, dne 7. října 2021

 

Nové

Verze 3

Aktualizace Příloh Národní RIS3 strategie na verzi 3 byla schválena a vydána opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 07/2022, dne 24. června 2022

 

Archiv

Národní RIS3 strategie pro období 2014 – 2020, aktualizace 2018 - zpracována ke dni 31. prosince 2018

Národní RIS3 strategie - schválená Vládou ČR dne 11. července 2016