Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Analýzy Zprávy o realizaci

Zprávy o realizaci

Zpráva o realizaci a implementaci Národní RIS3 strategie 2021-2022

Zpráva popisuje průběh implementace nového konceptu RIS3 strategie v průběhu roku 2021 s přesahem do roku 2022. Reflektuje všechny aktivity a proběhlá jednání, často velmi náročná a vyčerpávající, se všemi zainteresovanými subjekty (inovační platformy, řídící orgány operačních a národních programů podpory, krajské týmy RIS3, instituce EK apod.). V analytické části Zprávy jsou zpracovány, vizualizovány a okomentovány datové výstupy zahrnující monitoring projektů s vazbou na RIS3 strategii realizovaný kontinuálně během období od ledna 2015 do prosince 2021. Tato kapitola je rozdělena na dvě samostatné části zaměřené zvlášť na monitoring a analýzu operačních programů a zvlášť na monitoring a analýzu národních programů podpory (důvodem je odlišná metodika sběru dat u obou typů programů). Plán implementace obsažený v závěrečné kapitole přináší informace o aktivitách plánovaných na rok 2022.

Příloha: Zpráva