Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 Projekty

Projekty

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+

Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+
Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_004/0004699
Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Termín realizace projektu: 1.4.2023 – 31.3.2026
Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).
Hlavním cílem projektu je zlepšit implementaci a řízení Národní RIS3 strategie tak, aby intenzivně podporovala rozvoj silných stránek VaVaI systému na národní i regionální úrovni, reagovala na nové výzvy/trendy/megatrendy vyplývající z procesu objevování podnikatelských příležitostí, posilovala průmyslovou transformaci a digitalizaci a rozvíjela meziregionální a mezinárodní spolupráci.
Více na: Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+

Projekt Aktualizace analýz a vytěžení EDP procesu pro upgrade Národní RIS3 strategie

Název projektu: Aktualizace analýz a vytěžení EDP procesu pro upgrade Národní RIS3 strategie
Registrační číslo projektu: CZ.07.01.01/00/22_005/0000013
Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doba trvání projektu: 1.1.2023 – 31.10.2024
Projekt je podpořen z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021-2027.
Účel projektu: Cílem projektu je příprava podkladů pro aktualizaci hlavního dokumentu Národní RIS3 strategie včetně příloh. Posílení personálních kapacit vyústí v upgrade Národní RIS3 strategie v roce 2025 jak na základě Aktuální analýzy výzev v oblasti šíření inovací a digitalizace, tak zajištěním procesu podnikatelského objevování nových příležitostí odbornými garanty a tajemníky Národních inovačních platforem.
Více na: Projekt Aktualizace analýz a vytěžení EDP procesu pro upgrade Národní RIS3 strategie

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934
Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd České republiky
Doba trvání projektu: 1.3.2020 – 31.12.2022
Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více na: Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Projekt Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+

Název projektu: Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+ - realizace ukončena k 31.12.2020.
Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000166
Příjemce projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doba trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Projekt je podpořen z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Technická pomoc.
Více na: Projekt Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+