Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 Projekty Projekt Aktualizace analýz a vytěžení EDP procesu pro upgrade Národní RIS3 strategie

Projekt Aktualizace analýz a vytěžení EDP procesu pro upgrade Národní RIS3 strategie

Název projektu: Aktualizace analýz a vytěžení EDP procesu pro upgrade Národní RIS3 strategie 
Registrační číslo projektu: CZ.07.01.01/00/22_005/0000013 
Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doba trvání projektu: 1.1.2023 – 31.10.2024
Projekt je podpořen z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021-2027.

Cílem projektu je příprava podkladů pro aktualizaci hlavního dokumentu Národní RIS3 strategie včetně příloh. Posílení personálních kapacit vyústí v upgrade Národní RIS3 strategie v roce 2025 jak na základě Aktuální analýzy výzev v oblasti šíření inovací a digitalizace, tak zajištěním procesu podnikatelského objevování nových příležitostí odbornými garanty a tajemníky Národních inovačních platforem.

Projekt realizuje následující aktivity:
Analýzy nutné pro upgrade Národní RIS3 včetně příloh - analýza se bude týkat výzev v oblasti šíření inovací (možnosti podpory investic, posílení kapacit, rozšíření inovativních technologií) a  digitalizace (využití nových digitálních technologií, přínosy umělé inteligence, rozvoj robotizace) a zaměří se mimo jiné na progresivní směry výzkumu a nové oblasti společenských výzev a technologických trendů relevantních pro RIS3.
Vytěžení procesu EDP pro účely aktualizace NRIS3 - aktivity směřující zejména ke kultivaci práce Národních inovačních platforem, aktualizaci výzkumných témat a jejich promítnutí do domén výzkumné a inovační specializace.

EU & MMR logo barva