Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 Projekty Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+

Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+
Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_004/0004699
Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Doba trvání projektu: 1.4.2023 – 31.3.2026
Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).


Hlavním cílem projektu je zlepšit implementaci a řízení Národní RIS3 strategie tak, aby intenzivně podporovala rozvoj silných stránek VaVaI systému na národní i regionální úrovni, reagovala na nové výzvy/trendy/megatrendy vyplývající z procesu objevování podnikatelských příležitostí, posilovala průmyslovou transformaci a digitalizaci a rozvíjela meziregionální a mezinárodní spolupráci.

Projekt realizuje následující aktivity:
Zajištění nových nástrojů strategického řízení v RIS3.

Posílení analytické základny pro realizaci výzkumné a inovační politiky.

Rozvoj online prostředí (RIS3 portál) pro komunikaci mezi aktéry systému VaVaI.

Dlouhodobé provázání a koordinace Národní RIS3 a krajských RIS3 (koordinace EDP).

Rozvoj kompetencí RIS3 týmů na národní i krajské úrovni.

Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce.

Cílové skupiny:

Aktéři výzkumného a inovačního ekosystému (quadruple helix): jedná se o všechny segmenty zapojené do VaVaI ekosystému, jako jsou:

  • Pracovníci výzkumných organizací – veřejné a soukromé VŠ, ústavy AV ČR, výzkumné instituce.
  • Pracovníci aplikačního sektoru – výzkumná centra, neziskové inovační instituce atd.
  • Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou – řídící orgány programů podpory pro období 2021–2027).
  • Veřejnost – neziskové organizace (zapsané ústavy a spolky, zájmová sdružení právnických osob nebo neformální platformy).

Hlavní výstupy:

  • Metodika developmentu misí
  • Analýza vybraných témat průmyslové transformace
  • Metodika překonávání bariér mezi různými sférami tzv. triple/quadruple helix
  • Zapojení inovačních infrastruktur do RIS3
  • Přehled dobrých praxí ze zahraničí
EU MŠMT Barevné logo

Sdílejte na sociálních sítích