Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Priority Mise a společenské výzvy

Mise a společenské výzvy

Společenské výzvy chápeme jako obtížně ovlivnitelné trendy ohrožující kvalitu života lidí, ale mohou být i příležitostí k jejímu zlepšení. Na společenské výzvy nelze reagovat  jedním izolovaným opatřením, na jejich řešení se musí podílet více subjektů, které jdou za společným cílem, flexibilně reagují a koordinují své aktivity. Jedná se o tzv. mission-oriented přístup. Proto je reakce na klíčové společenské výzvy a megatrendy formou misí součástí priorit Národní RIS3 strategie 2021–2027. Témata misí relevantních pro RIS3 jsou součástí témat sektorového a technologického charakteru, která Národní RIS3 strategie vytyčuje jako prioritní.

Sdílejte na sociálních sítích