Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 Projekty Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934
Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd České republiky
Doba trvání projektu: 1.3.2020 – 31.12.2022
Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. Tohoto bude dosaženo tvorbou online podpůrných nástrojů Národní RIS3 strategie, organizačním rozvojem a metodickou podporou Národních inovačních platforem a rozvojem metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů.

Projekt realizuje následující aktivity:
Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie – posílení informačních a datových zdrojů pro zefektivnění potřebných analytických prací a zkvalitnění EDP, a to prostřednictvím rozvoje dílčích datových systémů, agregace dezintegrovaných statistických systémů dat do nového webového a komunikačního portálu, využití foresightu a dalších informačních, datových a analytických zdrojů.
Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem – zajištění optimálních podmínek pro v rámci EDP efektivnější projednávání a hledání doporučení profilování, zacílení a upřesnění oblastí inteligentní specializace na národní úrovni prostřednictvím vytvoření komunikačního a hodnotícího modulu členů NIP a krajských platforem.
Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů – zefektivnění konzultační, koordinační a výkonné funkce krajských RIS3 struktur na cílové skupině krajských RIS3 manažerů a dalších regionálních pracovníků.
Řízení projektu – povinná aktivita týkající se řízení projektu, projektový management.
Evaluace – průběžné hodnocení procesu realizace projektu (procesní část evaluace) a následně vyhodnocení dopadu realizovaného projektu na systém implementace Národní RIS3 strategie.

Logo_EU a MŠMT

Přílohy ke stažení

Výstupy projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons: Uveďte původ 4.0 Mezinárodní CC BY 4.0

 

 

Evaluace projektu